Od usluga bismo istaknuli:

Izrada elektro instalacija
na novim objektima prema projektu. Kada dogovorite ovu uslugu s nama, mi preuzimamo projekt i pridržavamo se svake stavke navedene u istome. Materijal za elektro i

Usluga izmjene elektro instalacija.
Ova usluga se obično kombinira s uslugama kompletne ili djelomične rekonstrukcije stambenog prostora. Ako se odlučite za izmjenu instalacija kod renoviranja vašeg stambenog prostora. Kontaktirate nas, mi u suradnji s vama, prema vašim željama i financijskim mogućnostima, ćemo izraditi ponudu s rješenjem za izradu nove elektro instalacije po najnovijim standardima struke.

Dorada elektro instalacija.
Često se desi da kada završite s projektom, shvatite da ste zaboravili provući Kabal za antenu ili internet, ili ste zaboravili da će te u kuhinji imati i frižider. mi ćemo doraditi vašu mrežu prema vašim potrebama i pri tome paziti na standarde koji se moraju poštivati.

Mjerenja i testiranja elektro instalacija
Nudimo usluge mjerenja i testiranja ispravnosti vaše električne ili elektroničke mreže, mjerenje ispravnosti uzemljenja, testiranje sigurnosnih sklopki i automatskih osigurača.

Montaža i puštanje u rad
Priključujemo na mrežu i puštamo u rad sve vrste industrijskih strojeva i kućanskih uređaja.
Prije puštanja u rad vršimo sva potrebna mjerenja kako bismo osigurali da vaš stroj ili uređaj rade
ispravno

Usluge održavanja elektro instalacija
Na raspolaganju smo vam za sve vrste popravaka i održavanja na vašim stambenim ili industrijskim instalacijama.